מדיניות פרטיות

מבוא

האתר (להלן: “פתרן”) רואה בחשיבות רבה את פרטיותם של המתמשים בו. משום כך, אנחנו מחוייבים להשקיע את מלוא מאמצינו בכדי להגן על פרטיותם. מדיניות פרטיות זו נועדה על מנת להבהיר בשקיפות המתבקשת את השימוש הנעשה עם פרטיי הגולשים בעת גלישתם באתר.

אנו מתחייבים לשמור על המידע האישי של הגולש בהתאם לתקנות הגנת-המידע התקפים. אי לכך ובהתאם לזאת, על הגולש באתר לקרוא בקפידה את תנאי השימוש ותנאי מדיניות הפרטיות להלן.

מדיניות הפרטיות שלהלן מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך היא חלה באופן זהה על כל המינים.

הסכמה לתנאי המדיניות

 1. כל שימוש אשר נעשה באתר (או לסירוגין: פתרן) על-ידי המשתמש הינו מהווה הסכמה מלאה מצידו לכך שקרא בעיון את התנאים שלהלן ואישר את הסכמתו – שהאתר יבצע כל שימוש במידע האישי שלו, זאת לרבות: איסוף, החזקה, שימוש, גילוי או העברתו. המידע אשר קיים במערכת יכול להיות מעובד על ידי קבצי מחשב ו/או מסמכים בכתב.
 2. חשוב להבהיר, במידה ואתה לא מסכים לתנאי אחד ו/או יותר מתנאי מדיניות הפרטיות המצורפים להלן, עליך להימנע מכל שימוש שהוא באתר ו/או בשירותיו.

מידע שנאסף במסגרת השימוש באתר

בעת שימוש באתר, עשוי האתר לאסוף מידע על התנהגותך באשר לשימוש בו ו/או בשירותיו, לרבות:

 1. מידע אודות תכנים שקראת, דפים שצפית בהם, אורך הביקור באתר ונתיבי המעבר בין הדפים. 
 2. מידע על מחשבך, כולל מיקומו הגיאוגרפי של המחשב, כתובת הרשת (IP) שבאמצעותם גלש באתר, סוג הדפדפן וגירסאתו, מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שלך ועוד.
 3. מידע שהזנת בעת השימוש בשירותי האתר, כולל כתובת הדוא”ל שהזנת בעת פנייתך לבעלי האתר.
 4. כל סוג אחר של מידע אישי אשר אתה מוסר במסגרת הגלישה באתר.
 5. האתר אינו אוסף מידע ביודעין על קטינים מתחת לגיל 18. לכן, הגולש באתר מצהיר כי במידה והוא מתחת לגיל 18 עליו לקבל את הסכמת ההורה או משומרן בכדי לגולש באתר. 
 6. מלבד זאת, האתר רשאי להתסייע בשירותיו של צד ג’ בכדי לאסוף ולנתח מידע לצרכים סטטיסטיים, לרבות מידע ביחס לפעילותך באתר.

השימוש במידע

המידע והפרטים האישיים אשר תמסור ו/או ייאסף על ידי האתר במסגרת השימוש בו ו/או בשירותיו הינו בהתאם לתנאי מדיניות אלו ו/או בהתאם להוראות כל דין – לצורך המטרות המפורטות להלן:

 1. לצורך ניהולו ופיתוחו התקין והרציף של האתר על ידי בעליו ו/או מי מטעמו. 
 2. על מנת לאפשר לגולש להשתמש באתר, בתכניו ו/או בשירותיו הזמינים.
 3. בכדי לזהות את הגולש בעת כניסתו החוזרת לאתר ולשם התאמה אישית של השירותים הכלולים בו.
 4. לשם יצירת קשר עם הגולש בעקבות פניות שהוגשו על ידי לאתר ו/או פניות הנוגעות לאתר.
 5. על מנת לשמור על אבטחתו של האתר ומניעת הונאה.
 6. לצורך אספקת מידע סטטיסטי על הגולש באתר לצד ג’. המידע שיימסר לא יאפשר לצד ג’ לזהות משתמש בודד באופן אישי.
 7. בכדי לאכוף את תקנון האתר, בכדי למלא אחר דרישות כל חוק, דבר חקיקה או תקנה וכן בכדי לסייע לרשויות המסמכות ו/או לצד ג’ במידה והאתר סבור על פי שיקול דעתו הבלעדי כי יש צורך בכך.
 8. לצורך כל מטרה אחרת אשר מפורטת בתנאי הפרטיות ו/או במדיניות פרטיות זו.

מסירת מידע אישי

האתר (להלן: “פתרן”) רשאי למסור את פרטיו האישיים של הגולש לכל מנהל, יועץ ו/או עובד של האתר, זאת במידה סבירה וכנדרש בכדי למלא אחר המטרות המפורטות בתנאי המדיניות ו/או בתקנון האתר. האתר עשוי למסור את הפרטים האישיים אודותיך, לפי התנאים הבאים:

 1. לצורך אספקה רציפה ותקינה של האתר ו/או השירותים המוצעים בו.
 2. במידה והאתר יידרש על ידי דרישה של רשות מוסמכות למסור את פרטיך או את המידע האישי אודותיך לצד ג’. דהיינו, לפי הנדרש מהאתר בהתאם לחוק.
 3. על מנת לספק הגנה או הפעלת זכויותיו המשפטיות של האתר, לרבות אספקת מידע לצד ג’ בכדי למנוע מעשה הונאה.
 4. במידה והאתר יעביר את פעילותו ו/או חלק ממנה לצד ג’ – הוא יהיה רשאי להעביר את המידע אודותיך מתוך מאגרי האתר.

“עוגיות” (Cookies)

לצורך תפעולו, תחזוקו ופיתוח התקין של האתר, האתר משתמש ב”עוגיות” בכדי לאסוף מידע אודות השימוש הנעשה באתר, להתאים את האתר לשימושיך האישיים ועוד. במידה ואינך מעוניין בכך, באפשרות לשנות זאת באמצעות הגדרות הדפדפן שלך ו/או באמצעות מחיקת ה”עוגיות” במחשב שברשותך בכל עת.

כלי עיבוד מידע

האתר, להלן פתרן, משתמש במערכות ניטור מקוונות לצורך פרסום, שיווק ומטרות אחרות, כולל שימוש ב-Google Analytics. מערכות אלו אינן חשופות למידע אישי של הגולש, אלא למידע אנונימי בלבד.

קישורים לאתרים חיצוניים

באתר ישנם קישורים לאתרים חיצוניים, אולם האתר אינו אחראי על מדיניות הפרטיות והנהלים של אתרים אלו ואין לו כל שליטה בכך. אי לכך, כל שימוש שתעשה בקישורים אלו – הינו מוטל על אחריותך הבלעדית.

אבטחת המידע

האתר נוקט במשנה זהירות סביר על מנת למנוע שימוש לרעה, אובדן ו/או שינוי של הפרטים האישיים של הגולשים בו. לכן, אנו מאחסנים את המידע תחת שירותים מאובטחים בכדי למזער סיכונים אלו ואחרים. למרות זאת, האתר לא מתחייב באופן מוחלט כי מידע אישי לא ייחשף או ייגנב באמצעות גישה בלתי מורשית למאגרי המידע של האתר.

זכות לעיין במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981, כל אדם רשאי לעיין בעצמו ו/או על ידי בא כוחו במידע הקיים עליו במאגר מידע. אדם שלאחר עיון במידע זה מצא שאינו נכון, ברור, שלם או מעודכן זכאי לפנות לבעל מאגר המידע בכדי לתקן את המידע, לקבל גישה לנתונים האישיים אודותיך שאינם מעובדים, להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך ו/או למחוק אותו. במידה ובעל מאגר המידע סירב באפשרותו לערער על כך בדרכים שנקבעו בתקנות החוק.

שינויים במדיניות הפרטיות

האתר (להלן: “פתרן”) שומר לעצמו את הזכות המלאה והמוחלטת לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. במידה ויבוצעו שינויים מהותיים, תפורסם בעקבות כך הודעה כ-30 ימים טרם כניסתם לתוקף. השימוש באתר ו/או בשירותיו לאחר כל שינוי במדיניות הפרטיות – מעיד על הסכמתך לתנאי המדיניות המתוקנים. אם אינך מסכים עם נוסח התנאים, עליך לחדול מביצוע כל שימוש נוסף באתר.

תוכן עניינים

אנו מודים לך שקראת את תנאים אלו בעיון. במידה וברצונך לקבל הבהרות או לכתוב לנו – פנו באמצעות טופס יצירת הקשר.

דילוג לתוכן